Učbeniški sklad

Šola razpolaga z učbeniškim skladom. Učenci dobijo v začetku šolskega leta (prvi teden v septembru)  učbenike, katere potrebujejo pri posameznem predmetu za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik, mora učbenik odkupiti. Šola omogoča izposojo učbenikov od 1. do 9. razreda.

Vsi učenci OŠ Šmarje – Sap so uporabniki učbeniškega sklada OŠ Šmarje – Sap. Vsi učenci dobijo vse potrebne učbenike v šoli brezplačno! Stroške izposoje učbenikov krije MIZŠ. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo v šoli brezplačno tudi učno gradivo oz. delovne zvezke.

Delovne zvezke in potrebščine kupite sami po seznamih objavljenih na povezavi spodaj. Za otroke 1., 2. in 3. razredov kupite le potrebščine. V nekaterih delovnih zvezkih so tudi kode za online dostop do dodatnih nalog (interaktivni delovni zvezki ter učbeniki). Za reševanje le-teh potrebujete doma tudi računalnik ali tablico ter dostop do interneta. V primeru šolanja na daljavo, boste za izvajanje učnega procesa na domu (poleg učbenikov in delovnih zvezkov) potrebovali tudi domači računalnik (ali tablico) ter internet.

Seznam šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov.

Upravljalec mora upravljati učbeniški sklad po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.

(Visited 282 times, 1 visits today)
Dostopnost